1.    در مورد پروژه تحقیق کنید.

تحقیق کردن به شما کمک می کند تا دامنه پروژه را مشخص کنید و انتظاراتتان را بر اساس برگشت سرمایه و بازه زمانی تعیین کنید. این کار بینشی از محصولات، مصالح و طرح های مناسب نیز به شما می دهد.

 

2.    بودجه تان را مشخص کنید.

بودجه کامل بخش اساسی هر بازسازی موفق است. اطمینان حاصل کنید که بودجه شما محصولات، مصالح و کارگران را شامل می شود و بخشی نیز به هزینه های پیش بینی نشده تعلق می گیرد. درصورتیکه بودجه بندی خودتان را به پیمانکار ارائه کنید، بهتر می توانید اهدافتان را انتقال دهید و گزینه مناسب برای پروژه تان را پیدا کنید.

 

3.    خانواده تان را مد نظر قرار دهید.

یک فاکتور در طراحی بازسازی باید تغییرات خانواده شما باشد. حضور بچه ها در خانه، آب و هوا و رویدادهای مهم خانوادگی ملاحظات مهمی هستند. پیش از شروع کار، این ملاحظات را با پیمانکارتان بررسی کنید. اغلب پیمانکاران برنامه ای را تنظیم می کنند که با برنامه روزمره خانواده شما مطابقت داشته باشد. یک موضوع مهم دیگر، حیوانات خانگی هستند. بازبودن درها، ابزارهای برقی و مواد شیمیایی مضر می توانند تهدیدی برای حیوان خانگی باشند. می توانید حیوانات خانگی خودتان را در حین بازسازی به دوستان و یا خانواده تان بسپارید. اگر بازسازی کوتاه مدتی در پیش رو دارید، سپردن حیوانات خانگی به مراکز مخصوص نگهداری حیوانات  نیز  گزینه دیگری است.

 

4.     پیمانکار مناسبی  پیدا کنید.

پیمانکار خوب باعث می شود که پروژه شما بر طبق بودجه، زمانبندی و مطابق انتظارات شما پیش برود. می توانید از دوستان و آشنایان بخواهید که پیمانکار خوبی را به شما معرفی کنند و یا از سایتها جستجو کنید. همیشه پیش از اینکه یک پیمانکار را استخدام کنید حداقل با سه پیمانکار مصاحبه کنید. درباره نمونه کارهای قبلی و معرفشان سوال کنید. با مشتریهای قبلی صحبت کنید و عکسهای پروژه های تکمیل شده شان را ببینید تا بتوانید  پیمانکار مناسب را انتخاب کنید.

 

5.     از وسائل خانه محافظت کنید.

قبل از شروع بازسازی، اسباب و اثاثیه و دکوری ها را از محل کار بردارید. اگر اسباب بزرگ و یا غیرقابل حرکت دارید، پیمانکارتان را در جریان بگذارید. پوشاندن و اقدامات احتیاطی دیگر می تواند اسباب ثابت شما را از تخریب و یا آسیب محافظت کند.