آیا آخرین پروژه نقاشی شما به رنگ پوسته شده، گوشه های نامنظم و یا کف رنگی شده انجامیده است؟ نکات زیر را به کار بگیرید تا از این مشکلات در آینده جلوگیری کنید.

1)     رنگ مناسب را انتخاب کنید.

بیشتر رنگ ها در دو گروه قرار می گیرند: رنگ های بر پایه آب و روغن. رنگ بر پایه آب به راحتی تمیز می شود، در برابر کمرنگ شدن مقاوم است و با مواد مختلف سازگار است. رنگ بر پایه روغن نیاز به تمیزکاری و آماده سازی بیشتر دارد، اما برای کارهای خاص مانند رنگ کردن کاغذدیواری بسیار خوب است. اگر بطور تصادفی رنگ با پایه آب را به جای رنگ روغنی و یا بالعکس انتخاب کنید، کار نقاشی شما خراب نخواهد شد. اما ترکیب رنگ بیرونی و درونی تاثیر منفی بر نتیجه ی پروژه شما خواهد گذاشت. اگر شک دارید که از چه رنگی استفاده کنید، از مغازه ابزارآلات محله تان بپرسید.

 

2)    کارتان را آماده کنید.

بسیاری از پروژه های ناموفق نقاشی، ناشی از عدم آماده سازی است. در  اینجا به شما گفته می شود که چگونه مانند یک حرفه ای آماده سازی را انجام دهید.

·       پارچه کهنه  پهن کنید: ابتدا پارچه کهنه را پهن کنید. خرده، چکه و خاک در طول یک پروژه نقاشی اجتناب ناپذیر است.

·       بتونه کاری کنید: برای پر کردن هرگونه سوراخ و ترک در دیوار از بتونه استفاده کنید.

·       دیوارها را سنباده بزنید: پیش از بکارگیری رنگ و یا زیرساز، دیوار را به آرامی سنباده بزنید. یک سطح سخت کمک می کند که رنگ شما به دیوار بچسبد.

·       دیوارها را زیرسازی کنید: دیوارهایی که قبلا رنگ شده اند نیاز به زیرسازی ندارند. اگر با یک دیوار اولیه و یا سطح زبر -  بتن، چوب، گچ یا دیوار خشک -  روبرو هستید، زیرساز ضروری است. پس از اینکه زیرساز خشک شد، قبل از زدن رنگ نهایی، آنرا سنباده بزنید.

·       ناحیه هایی که نباید رنگ شوند را با نوار ببندید: از نوارچسب نقاشی برای پوشاندن نقاطی که نمی خواهید رنگ کنید مانند حاشیه ها، پریزها و گچبری ها، استفاده کنید. روی نوارها کاردک بکشید تا همه حبابهای هوا از بین بروند.

·       از گوشه ها وارد شوید: وارد شدن یعنی از چند اینچ فاصله با قرنیز پای دیوار، چهارچوب پنجره، پریز و چهارچوب در، رنگ کردن را شروع کنید. اگر ابتدا از عهده نقاطی که دسترسی به آنها سخت است، بر بیایید، بعدا رنگ کردن نواحی بزرگتر راحت تر خواهد بود.

 

3)     از ابزار مناسب استفاده کنید.

پیش از اینکه نقاشی ر اشروع کنید، درباره ابزار مورد نیاز برای تکمیل پروژه تان، تحقیق کنید. اگر یک جای بیرونی را رنگ می کنید، منطقه بزرگتری را تحت پوشش قرار خواهید داد. غلتک ها و رنگپاش های بزرگتر به شما کمک می کنند تا در زمان کمتری منطقه بزرگتری را پوشش دهید. نقاشی بیرون از ساختمان به برسهای مسطح و گوشه دار برای رنگ کردن گوشه ها و فضاهای تنگ، نیز نیاز دارد. برای نقاشی داخلی از برسهای مسطح و گوشه دار برای رنگ کردن گوشه ها و فضاهای تنگ و از غلتکهای کوچکتر برای دیوار استفاده کنید.

 

4)     به شیوه درست رنگ کنید.

از وسط سقف شروع کنید و از یک سمت به سمت دیگر، به طرف بیرون بروید. پس از اینکه سقف خشک شد دورتا دور گوشه های سقف، پنجره، در و گچبری ها را رنگ کنید. سپس با استفاده از غلتک بقیه دیوار را رنگ کنید.